Sportcentrum története:


A Kecskemét 2000 Utánpótlás Futballklubot megalapítását tizenhárom elkötelezett sportbarát határozta el, éppen 15 évvel ezelőtt. (Itt szeretnék megemlékezni a közelmúltban elhunyt Pincés István elnökségi tagunkról, aki jelentős mértékben hozzájárult a létesítmény megvalósításához.) A társadalmi szervezetek közé bejegyezett Egyesület – mivel mindenben megfelelt a vonatkozó előírásoknak – 204. óta Kiemelten Közhasznú Egyesületként működik.

Az elnökség a Város utánpótlást nevelő egyesületeinek egységes szakmai irányításához olyan koncepciót dolgozott ki, amelynek megvalósításához az Önkormányzattól megkapta a volt MÁV pálya használati jogát. Az eredetileg 1,6683 hektáros területet az alapítók (elsősorban Pincés István, Kisjuhász László, Fábián János, dr. Kisjuhász Gyula) közreműködésével, egy elhanyagolt füves pálya felújításával adták a gyermeklabdarúgók használatába.

Az Önkormányzattal a célok megvalósítása érdekében 2084. december 31-ig terjedő időre ingyenes használati szerződést kötöttünk.
A pályaépítéshez saját forrásokat használtunk fel, és a versenyszerű működtetéshez szükséges közművek: villany, víz, gáz bekötése is az Egyesület, illetőleg támogatóinak adományaiból történt.
A sportolási feltételek biztosítása szükségessé tették öltözők és kiszolgáló létesítmények elkészítését, amelyet szintén önerőből valósítottunk meg. Az 510 négyzetméteres épületben az öltözők mellett az Egyesület irodája is kialakításra került. Itt helyeztük el az Országos Bajnokságban szereplő Sakk Egyesület versenyzőit is.

Ezzel egyidejűleg egy majdnem másfél hektáros mocsaras, lápos területet feltöltve, alkalmassá tettük további sportpályák megvalósítására. Szekeres István vezérigazgató és az Önkormányzat közötti sikeres tárgyalása eredményként egy telek-kiegészítéssel átvett 1,9242 hektárnyi terület már biztosította a szabványméretű műfüves pálya végleges elhelyezését.
A „jó gazda gondosságával” történő ténykedésünk során a Kecskemét-Máriavárosi vasúti pályatest mellett tömör betonkerítést építettünk, majd az évek folyamán (a BÁCSVÍZ segítségével is) a területet teljesen bekerítettük. A vagyonvédelem megerősítése érdekében ma már a rendőrségre bekötött kamerarendszer is működik a területen.
Az ingatlanrészek egyesítése hivatalos eljárásban történt meg, így Kecskemét MJV Képviselőtestületének 2004-es határozatával a Sport- és Szabadidőközpont műfüves pályájának, pályavilágításának, …. megvalósítása ügyében, közös beruházás megvalósítása mellett döntött.  A határozatban foglaltak alapján KMJV Önkormányzata és a KTE UFK Közhasznú Egyesület között társberuházási szerződés került aláírásra.

A szabványos nagyméretű műfüves pálya 143.446.013.- forint bekerülési összegéből az Egyesület a pályázaton nyert 70.000.000.- forintot teljes egészében a beruházásra fordította.
A bíráló elfogadta a bruttó 47.886.000.- forintos önerő igazolását is. A Közgyűlés felhatalmazásával az Önkormányzat, a Sportfolió Kht. és az Egyesületünk 2004. május 30-án háromoldalú megállapodást írt alá.

Az alépítményi munkák kivitelezésére a Közgyűlés 31.000.000.- forintot-, a KTE UFK Egyesület pedig 5.000 m3 zúzottkövet és 16.826 m3 földfeltöltést biztosított 16.886.508.- Ft értékben.
A tulajdonos Önkormányzat az ingatlan-beruházásokat 2007-ben hozott határozattal szentesítette, és időközben hozzájárult ahhoz is, hogy két gyermeklabdarúgó egyesülettel (5-13 éves korosztályokat foglalkoztatókkal) együttműködési szerződést köthessünk.
Az SC Hirös-Ép, az UFC és a KTE UFK KKKHE a Műkerti Sportcentrum felmérése alapján, a még meglévő területi adottságok alapján fejlesztési beruházás támogatását kérte. Megállapítottuk, hogy egyre növekvő számban sportoló gyermeklabdarúgók töretlen fejlődését biztosító terület alkalmas arra, hogy ott egy 20 x 40 méteres és egy 40 x 60 méteres pálya épüljön meg.

A költségeket illetően a három egyesület a 20 x 40 méteres pálya 32,5 MFt összköltségének harminc százalékos önerős részét közösen, egyenlő arányban vállalta biztosítani, s azt be is fizette.
Az MLSZ hetven százalékos támogatásával megvalósítható 40 x 60 méteres nagyságú (68 millió forintos bekerülési költségű) pályához szükséges önerő 20,4 MFt volt, amelyet az Önkormányzat megfizetett.
A két pálya megvalósítása a – korábban már 600 millió forintos vagyonértéket képviselő - Sportcentrum értékét tovább növelte.

A Kecskeméti TE Utánpótlás Futball Klub Kiemelten Közhasznú Egyesületként a mai napig a tulajdonos által elvárt igényeknek megfelelő szemlélettel, a szinten tartáson felüli gondossággal megőrzi a multifunkciós sport- és szabadidő-központ állagát.
Az eredeti elképzeléseknek megfelelően, alapul szolgálhat a további fejlesztésekhez.
A két új (2015. június 6-án átadásra kerülő) műfüves pályához az SC Hirösép olyan öltöző-konténereket helyezett el, amely mindenféle időjárási körülményeknél biztosítja a gyermekek megfelelő kiszolgálását.

Már a tervezés kezdeti fázisában (a minőségi- és szabadidős sport mellett) gondoltunk a hátrányos élethelyzetben és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek biztosítására is.

A pályák mellett üresen maradt területen több milliós tereprendezési munkákkal újabb-, sok ezer négyzetméteres szabadidős célra alkalmas zöldfelületet kezdtünk megvalósítania. Ezek között már egy szelektált területen működik az íjász egyesület, és az újabb füves részeken edzési lehetőséghez jutnak egyes teremsportok felkészülési rendezvényei is.
A szomszéd Bácsvíz Zrt-vel folyamatban lévő tárgyalások alapján, újabb területrészek átadásával megvalósíthatók az erdei futópályák és azok a pihenőparkok, ahol az idősebb korosztályt szolgáljuk ki.

A sport- és szabadidő központ – jól láthatóan - már ebben az állapotában alkalmas arra is, hogy különböző egyesületek, gazdálkodó szervezetek csapatversenyeit- és tömegsport akcióit (pl. Építők Napja, Önkormányzati-, Közalkalmazotti-, stb. Sportnap) valamint az országos szakmai bajnokságait egyedülállóan színvonalas pályaviszonyok mellett bonyolítsák le.

A KTE UFK Egyesület igazoltnak látja, hogy a megalakulása óta eltelt 15 év alatt a használatába adott ingatlannal – az önkormányzati hozzájárulásokkal – nem csak lelkiismeretesen gazdálkodott, hanem annak eredeti értékét megtöbbszörözte.
Ez a vagyongyarapodás a kecskeméti sportélet további fejlődéséhez, fedezetként/pályázati önerőként is igen nagy súllyal eshet latba. Ebben végzett részfeladatokért elismerés illeti az SC Hirös-Ép és az UFC vezetését is.

A KTE UFK KKH Egyesület-, valamint az utánpótlást és a szabadidős rendezvényeket támogatni kívánó vállalkozói csoport az ingatlan állagának fenntartásán túl, önkormányzati hozzájárulás esetén további beruházásokra szeretne pályázni, ami a Város, az önkormányzat vagyonának értéknövekedését is eredményezheti